DO Baštovanka

  10. 3. 2015 ~ ~ prečítané 4842x

Dychový orchester – Baštovanka pri ZUŠ M. Moyzesa bol založený v roku 1995.
Dychový orchester Baštovanka pri ZUŠ M.Moyzesa bol založeny v roku 1995. Zakladateľmi orchestra boli pán Ján Saloka - vtedajší riaditeľ školy a pán učiteľ Jozef Kakaščík - súčasný riaditeľ školy, umelecký vedúci a dirigent orchestra. V orchestri je 40 členov, ktorí sú žiakmi alebo absolventmi ZUŠ.
Najprv to mala byť "Švitorka". Postupne však rástol záujem o dychovú hudbu, jej orchestrálne hranie u žiakov a absolventov dychového oddelenia a s výučbou nových dychových nástrojov bola možnosť teleso rozšíriť o ďalšie nástrojové skupiny. Tak sa zrodila myšlienka, vytvoriť veľký dychový orchester - Baštovanka.
Repertoár tohto telesa sa rozširoval spolu s rastom jeho kvality a nástrojového obsadenia. Výber skladieb na jednotlivé vystúpenia pripravuje dirigent orchestra tak, aby zodpovedal danej príležitosti, či už ide o prehliadky, súťaže, festivaly alebo koncertné vystúpenia doma i v zahraničí. Od začiatku svojho pôsobenia sa orchester zameral na interpretáciu úprav slovenských ľudových piesní. Postupne sa repertoár obohatil o koncertné a sólové skladby domácich a zahraničných autorov.
 Okrem reprezentácie školy, mesta a Slovenska je podstatnou úlohou týchto vystúpení poznávanie dychovej hudby domácich i zahraničných autorov, konfrontácia úrovne orchestra s inými orchestrami na domácej i medzinárodnej úrovni. Dobrým "dopingom" k práci na ďalšom zvyšovaní úrovne orchestra sú vzájomné kontakty s dychovými orchestrami na Slovensku aj v Európe.
Za obdobie svojej existencie orchester absolvoval viac ako 1200 vystúpení pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách doma i v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Rumunsko, Nemecko, Sicília, Sardínia, Korzika, Malta a ostrov Gozo). Dychový orchester Baštovanka bol účastníkom celoštátnych súťaží dychových orchestrov, kde sa umiestnil v zlatých pásmach. Orchester sa zúčastnil niekoľkokrát na medzinárodnej prehliadke dychových orchestrov v Poľsku - Europaráda.
V súčastnej dobe patrí DO Baštovanka k najlepším dychovým orchestrom na Slovensku. Od svojho vzniku vykonal veľký kus práce v oblasti výchovy a realizácie mladých hráčov dychových orchestrov, v reprezentácii školy, mesta Prešov, nášho regiónu a Slovenska.