Výtvarný odbor

  15. 3. 2015 ~ prečítané 8884x

Výtvarný odbor začal svoju činnosť na našej škole v školskom roku 2006/2007. V súčasnosti má škola v meste Prešov dva ateliéry. Jeden sa nachádza na ulici Štefániková 14 blízko centra mesta a druhý na ulici Májové námestie 1 na sídlisku Sekčov. S rastúcim záujmom navštevuje výtvarný odbor vyše 100 žiakov vo veku od 5 do 18 rokov z čoho máme obrovskú radosť a radi privítame aj vás.

Okrem osvojovania si základných techník, sa žiaci oboznamujú aj s alternatívnymi a menej známymi technikami. Snahou pedagógov je vychovať  tvorivé osobnosti, schopné hľadať vlastné cesty k rešeniu výtvarných úloh, osobnosti citlivé a vnímavé na výtvarné podnety. Mnohí žiaci tohto odboru si vyberajú pre ďalšie štúdium školy s výtvarným zameraním. Žiaci výtvarného odboru sa zúčastňujú regionálných, celoslovenských aj medzinárodných súťaží. Na škole úspešne prebieha aj medziodborová činnosť.