Rada školy

  18. 3. 2015 ~ prečítané 3352x


Rada školy

 

 

Za pedagogických zamestnancov:

Mgr. Andrea Demjanová   -   predsedníčka

Jana Bilaničová

 

Za nepedagogických zamestnancov: 

Edita Palenčárová

 

Za zriaďovateľa – mesto Prešov:

Mgr. František Biroš

Valéria Drobňáková

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.

Mgr. Stanislav Ferenc

 

Za rodičov:

Ing. Martin Blihár

Ing. Michal Dúbravský

Ing. František Kurilla, DrSc.

Ing. Valentín Tomko