Akordeón

  10. 3. 2015 ~ prečítané 2968x

Akordeón ako hudobný nastroj má široké uplatnenie v hudobnej sfére.

 Využitím špecifických technicko-výrazových prostriedkov má uplatnenie v rôznych hudobných žánroch, ako je hudba tanečná (valčíky, tangá, polky, …), vážna, hudobné podfarbenie vo filmoch, či využitie akordeónu v ľudovej hudbe.
Učitelia akordeónového oddelenia sa snažia vzbudiť záujem dieťaťa o hudbu ako takú, objavovať jej krásu, rozvíjať citovosť u dieťaťa, pôsobiť na jeho rozumové vlastnosti. Tým, že na hudobných školách sa preferuje individuálne vyučovanie, môže sa učiteľ venovať každému dieťaťu samostatne, rozvíjať jeho osobité nadanie, formovať jeho osobnosť. Učitelia akordeónového oddelenia sú plne kvalifikovaní , svojimi vedomosťami a dlhodobou praxou plne rozvíjajú hudobné nadanie a talent u detí, čo sa prejavuje úspechmi na rôznych súťažiach, či kultúrnych podujatiach organizovaných školou a mestom a prijímaním našich žiakov na konzervatóriá.