Spev

  10. 3. 2015 ~ prečítané 3273x

Spev je oddávna najprirodzenejší hudobný prejav človeka. Kultivovaný spevácky prejav sa uplatňuje vo vokálnej hudbe všetkých štýlových období a žánrov, v sólových, komorných i zborových skladbách.
Spievanie pre svoju ľahkú dostupnosť má široké pole spoločenského a výchovného uplatnenia. Vďaka univerzálnym funkciám je spev šancou, ktorú možno využiť na všestranný rozvoj osobnosti. Žiaci uplatňujú svoje poznatky aj v ďalších štúdiách na stredných a vysokých školách. Na našej škole sa vyučuje klasický spev, muzikálový a zborový spev. Žiaci účinkujú na rôznych kultúrnych podujatiach školy, mesta, zúčastňujú sa speváckych súťaží.