Od 29. 11. 2021 bude prebiehať dištančná forma vyučovania.

  26. 11. 2021 ~ ~ prečítané 173x


Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:


          S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022    

                                      mimoriadne prerušuje
        a) školské vyučovanie v jazykových školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,
        b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie,
        c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou.

 

 Na základe tohto rozhodnutia bude

        od pondelka 29. novembra 2021           prebiehať vyučovanie  

 dištančnou formou

vo všetkých umeleckých odboroch

  ZUŠ M. Moyzesa

 

  Jozef Kakaščík, DiS. art.

 riaditeľ ZUŠ M. Moyzesa