Úspechy našich žiakov na súťažných prehliadkach.

  5. 3. 2023 ~ ~ prečítané 76x

Dva dni pred jarnými prázdninami sa žiaci našej ZUŠ-ky, spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili súťažných prehliadok, ktoré organizovala Cirkevná umelecká škola sv. Mikuláša v Prešove.
* V piatok 3. marca 2023 sa na 8.ročníku súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch s názvom "Zahrajme si pre radosť" zúčastnili žiaci z triedy pani učiteľky R. Zgolovej a pána učiteľa Š. Tkáča. Za klavírnu spoluprácu ďakujeme pani učiteľke E. Fuchsovej a pani učiteľke P. Džalaiovej.
Vyhodnotenie:

x             Zlaté pásmo:               Ester FUDALYOVÁ

                                                Sebastian FÄHNDRICH

                             Eliáš FUDALY

x             Strieborné pásmo:      Veronika MIKOLAJOVÁ

x             Bronzové pásmo:        Tamara HIRKOVÁ


* A hneď ďalší deň, tj. v sobotu 4. marca 2023 sa na Cirkevnej umeleckej škole sv. Mikuláša v Prešove konal 5.ročník súťažnej prehliadky Prešovského kraja v  sólovej hre na husliach žiakov základných umeleckých škôl  "E, A, D, G". Žiaci z tried pani učiteľky S. Beriši, D. Čurovej a pána učiteľa F. Lipku spolu s výbornou klavírnou spoluprácou pani učiteľky P. Džalaiovej ukázali svoje majstrovstvo a odniesli si krásne umiestnenia:

x             Zlaté pásmo:              Terézia SOKOLOVÁ

                                                 Ľubomír ŠEBEJ

                              Radovan RENNER

x             Strieborné pásmo:      Alicia GÁLLOVÁ

                                                  Karolína MIKITOVÁ


Našim šikovným žiakom a ich pedagógom BLAHOŽELÁME!!! A ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nielen seba, ale aj Základnej umeleckej školy M. Moyzesa v Prešove. 

 Tešíme sa z Vašich úspechov a prajeme Vám ešte veľa vytrvalosti do ďalšej práce a v umeleckom raste.

Vedenie ZUŠ M. Moyzesa.