Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom roku 2023/20024

  8. 9. 2023 ~ ~ prečítané 94x


Základná umelecká škola M. Moyzesa, Baštová 23, 080 01 Prešov

Číslo:2/2023                                                          Prešov: 04.09.2023

R o z h o d n u t i e

Riaditeľ Základnej umeleckej školy Jozef Kakaščík, ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 5 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa  § 49 odst. 5 písm. a) zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe  platného VZN č. 10/2023 čl. 3 mesta Prešov o výške príspevkov na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Prešov


určuje v školskom roku 2023/2024
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov od 1.9.2023

Základné štúdium:

Prípravné štúdium                                         vo výške 10.- €

Hudobný odbor                                              vo výške 12.- €

Tanečný odbor                                               vo výške 12.- €

Výtvarný odbor                                               vo výške 12.- €

Literárno-dramatický odbor                            vo výške 12.- €

Individuálna forma vo vedľajšom nástroji       vo výške 10.- €

Individuálna forma druhý hlavný nástroj         vo výške 27.- €

Skupinová forma druhý predmet                    vo výške 17.- €

 

Štúdium pre dospelých:

Študent od 18-25 rokov                                  vo výške 12.- €

Nezamestnaný od 18-25 rokov                      vo výške 12.- €

Zamestnaný od 18-25 rokov                          vo výške 17.- €

Individuálna forma nad 25 rokov                    vo výške 52.- €

Skupinová forma nad 25 rokov                       vo výške 32.- €

V prípade prerušenia prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, príspevok na štúdium je vo výške 50% z príspevku podľa vyššie uvedeného za mesiac, v ktorom je prevádzka prerušená alebo obnovená. Ak počas prerušenia vyučovania v dôsledku trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu prebieha štúdium preukázateľne dištančnou formou, príspevok na štúdium je v plnej výške.


Odôvodnenie:
Uvedená čiastka je v súlade s čiastkou uvedenou v platnom VZN mesta Prešov o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. 

Poučenie:

Toto rozhodnutie je konečné, nemožno sa proti nemu odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 a následne Zákona č.99/1963 Zb. občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Jozef Kakaščík, Dis.art.
riaditeľ ZUŠ M. Moyzesa


Súbory na stiahnutie:

  Výška mesačného príspevku        [ typ: pdf, veľkosť: ] 407 kB

PG PG SLOT การทดลองเล่นสล็อต pg slot PG SLOT พีจีสล็อต เว็บสล็อตที่
echo '
pg slot pg slot 2023 PGslot PG slot PG Slot เว็บตรง PG SLOT PG SLOT 2023 PGSLOT PGSLOT pgslot PGSLOT เว็บตรง PG Slot เว็บตรง สล็อต PG สล็อตเว็บตรง เกมสล็อตค่าย PG ล่าสุด สล็อตเว็บตรง PG PGSLOT หรือ PGSLOT เกมสล็อต PG Slot ทดลองเล่นฟรี สล็อต PG เว็บสล็อต PG PG Slot เว็บตรง สล็อต PG เว็บตรง สูตรสล็อต PG สล็อต PG เว็บตรง เกมสล็อตค่าย PG สล็อต PG เว็บตรง สมัครสมาชิกเล่นสล็อต PG UFABET UFABET เป็นเว็บไซต์ตรง ufabet เว็บหลัก UFABET UFABET UFABET คาสิโนออนไลน์ UFABET ยูฟ่าเบท ทาง UFABET UFABET ยูฟ่าเบท UFABET เว็บตรง UFABET เว็บตรงทางเข้า UFABET สมัครสมาชิกรับ เว็บหลัก เล่นง่าย UFABET Auto
'