ČLENSKÝ PRÍSPEVOK v školskom roku 2023/2024

  2. 11. 2023 ~ ~ prečítané 152x


Dobrý deň, milí rodičia!

 

Dňa 26. 10. 2023 na ČLENSKEJ SCHÔDZI, ktorú organizovala Rodičovská rada pri ZUŠ M. Moyzesa, bol jednohlasne schválený

členský príspevok vo výške 12 € na žiaka.

/Platí každý žiak, iba RAZ! t.j. ak navštevuje dva odbory, platí iba v jednom./

Platbu je možné realizovať v hotovosti u triedneho učiteľa, alebo bezhotovostným vkladom na účet OZ pri ZUŠ M. Moyzesa v Prešove, najneskôr do 31. 12. 2023.


Informácie k platbe na účet:

IBAN: SK61 7500 0000 0040 3242 9889

Do správy pre prijímateľa zadajte: meno žiaka + meno triedneho učiteľa

 

                                                                                                                        S pozdravom

                    výbor Rodičovskej rady pri ZUŠ M. Moyzesa